Likovne radionice za odrasle

Țesto ljudi kažu da ne znaju crtati i da to nije za njih. To bi bilo kao da kažete da ne znate francuski pa odlučite da nećete upisati tečaj francuskog jer ne govorite francuski.

Suvremeno druš‡tvo, naš‡a tehnološ‡ka kultura, kao i obrazovni sustav diskriminira desnu hemisferu mozga (koja je zadužena za maš‡tu, sintezu, vizualno i perceptivno miš‡ljenje, neverbalnu komunikaciju), a potiče vješ‡tine za koje je zadužena naš‡a lijeva hemisfera mozga (analitičko miš‡ljenje, logika, matematika, prednost ima verbalno).

Likovni jezik stariji je od govornog. Da li ste ikada razmiš‡ljali o tome da je i naš‡ rukopis takoÄ‘er jedna vrsta crteža? Svi mi u naš‡oj ruci imamo obilje vješ‡tine za svladavanje crtanja.

Preduvjet za crtanje je takoÄ‘er i sposobnost gledanja. Kad naučimo gledati -€œ znamo crtati. Crtanje ja zapravo učenje kako obraÄ‘ivati vidne informacije, kako mozak prisiliti da radi drugačije nego š‡to to uobičajeno čini.

Učit ćemo kako osloboditi vlastiti potencijal, odnosno kako pristupiti intuitivnim i stvaralačkim snagama koje čuče duboko u svakome od nas. Svi smo mi djeca koja su nekada znala crtati, ali smo odrastanjem to zaboravili›, a naš‡i potencijali su ostali uvelike neiskoriš‡teni.

Za vrijeme likovnog procesa mi eksperimentiramo i istražujemo š‡to pridonosi razvoju divergentnog miš‡ljenja (desna polovica mozga), pa samim tim postajemo i kreativniji.

Kreativnost ima važnu ulogu na naš‡e mentalno i fizičko zdravlje. Kroz različite likovne materijale izražavat ćemo svoja unutarnja iskustva na vizualan način te postupno osvješ‡tavati svoje skrivene, kreativne potencijale i razvijati svoje talente.

 

lago koje se neprimjetno nakupilo u vaš‡em srcu kroz stvaralački će rad izaći na vidjelo.›

 

PROGRAM EKSPERIMENTALNIH LIKOVNIH RADIONICA ZA ODRASLE

 

 

NEVIZUALNO KAO LIKOVNI POTICAJ

Slobodno biramo likovne i kompozicijske elemente te likovno tehnička sredstva kako bismo š‡to slobodnije izrazili svoj doživljaj.

 • Emocije izražavamo bojama (radost, tuga, ljubav, strah, agresija)
 • Osjete izražavamo bojama (slatko, gorko, ljuto, trpko, kiselo, toplo, hladno, mirisno)
 • Vizualno likovno izražavanje auditivnih doživljaja odabranih skladbi (slikamo muziku)
 • Pročitanu lirsku pjesmu ili priču izražavamo bojama
 • Reprodukcije umjetničkih slika izražavamo bojama

(Takvim načinom učimo ne samo kako promatrati vanjski svijet, već i kako promatrati sebe, svoje osjećaje i svoja htijenja.)

VIZUALNO KAO LIKOVNI POTICAJ

Rad po promatranju. Motiv nam može biti sve š‡to nas okružuje. OdreÄ‘eni likovni motiv likovno osvješ‡tavamo/analitičko promatranje. Osviješ‡tenu likovnu ideju rješ‡avamo metodama graÄ‘enja, variranja, kombiniranja, razlaganja….

Radimo prema promatranju, po sjećanju, zamiš‡ljanju.

Motivi: ljudi, životinje, biljke, pojave u prirodi, objekti, koristimo reprodukcije hrvatske i svjetske likovne umjetnosti te hrvatske etnografske baš‡tine.

 

LIKOVNI I KOMPOZICIJSKI ELEMENTI KAO MOTIV I POTICAJ

 • Vizualno opažanje/doživljaj crte, razlikovanje i imenovanje crta/život crte
 • Kombinacija crte s plohom, točkom, mrljom (crtačke teksture)
 • Upoznajemo vrste kompozicija
 • Razvijamo osjetljivost na boju (razlikovanje i imenovanje boja, kontrasti boja, tonovi boja)
 • Mehaničko miješ‡anje boja
 • Tonsko i koloristično slikanje

 

Likovno tehnička sredstva i slikarske tehnike koje ćemo koristiti: olovka, ugljen, tuš‡-kist, flomasteri, pastel, tempera/gvaš‡, akril, kolaž.

Kako bismo naučili gledati nužno je poznavanje vizualnog jezika. Što viš‡e naučimo – to ćemo viš‡e biti u stanju vidjeti. Na ono š‡to vidimo utječe ono š‡to znamo. Mi ne gledamo očima – već naš‡im umom.

 

MJESTO ODRšAVANJA:

ROĐENDAONICA VATRIN KUTAK›
www.vatrin-kutak.hr
M. TITA 29, ZAPREŠIÄâ€

 

 

TERMIN ODRšAVANJA:

SVAKOG PONEDJELJKA U VREMENU
od 18:00 do 20:00 sati

PRIJAVE:

Prijave se primaju na sljedeće kontakte:
E-mail: vlastapastuovic@gmail.com
Mob. 091/569 2847


CIJENE:

CIJENE ZA ZAPOSLENE OSOBE:

JEDNOKRATNI DOLAZAK /1 X 2 / : 100,00 kn

JEDNOKRATNA UPLATA ZA 4 DOLASKA /4 X 2/: 320,00 kn

 

CIJENE ZA UMIROVLJENIKE, STUDENTE I NEZAPOSLENE OSOBE:

JEDNOKRATNI DOLAZAK /1 X 2 /: 70,00 KUNA JEDNOKRATNA UPLATA ZA 4 DOLASKA /4 X 2/ : 220,00 kn

Prvi dolazak na radionicu je besplatan.

Radionica traje puna dva sata.

Slikarski pribor i materijal su osigurani.

Svi likovni radovi koji nastanu na radionici ostaju polaznicima.

Polaznici će putem elektronske pošte dobivati pisane bilješke vezane uz teme likovnih radionica.

 


VODITELJICA RADIONICE

Vlasta Pastuović Aleksić, magistra likovnih umjetnosti /M.F.A./

O VODITELJICI RADIONICE:

Vlasta Pastuović Aleksić rođena je 1963. godine u Sisku. Studirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

1985. odlazi živjeti i raditi u London (UK) gdje se školuje na Harrow College of Further Education.

2013. na Poslovnom učilištu Filaks završila je verificirani program – menadžment u malom poduzetništvu.

2015. godine na College of Visual Arts (Arthouse) u Ljubljani završ‡ila je preddiplomski sveučilišni studij slikarstva i stekla akademski naziva diplomirana slikarica /B.A./, a 201 godine na istoj samostalnoj visokoobrazovnoj ustanovi završ‡ila je i diplomski sveučiliš‡ni studij te stekla akademski naziv magistre likovnih umjetnosti /M.F.A/.

2016. godine završila je seminar iz art psihoterapije u radu sa djecom i adolescentima kod renomiranog terapeuta kliničke ekspresivne art psihoterapije Avija Goren-Bara iz Izraela.

2017. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu /Centar za cjeloživotno obrazovanje/ završila je seminar iz ekspresivne art terapije u edukaciji i rehabilitaciji – Modul I.

Od 2000. godine članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika HDLU, a od 2015. članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb HDLU Zagreb.

Osim slikarstvom bavi se modeliranjem u glini i dizajniranjem i izradom umjetničkog nakita.

Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu (Francuska, USA).

Od 2016. godine Vlasta Pastuović Aleksić vlasnica je obrta za umjetničko stvaralaštvo i podučavanje iz područja

likovne kulture pod nazivom VLASTAART.

Osmiš‡ljava i vodi likovne radionice za djecu i odrasle koje se održavaju u Zagrebu i Zaprešiću.

šivi i radi u Zaprešiću.

Likovne radionice za odrasle
Podijeli:
Označeno:                 

Odgovori