Gitara

Nastava gitare modernog programa Gitarisima namijenjena je budućim gitaristima i onima koji žele usavršiti svoja znanja i tehniku sviranja. Radom na tehnici sviranja, glazbenoj teoriji i reprodukciji poznatih skladbi za gitaru doseže se znanje i vještina sviranja. Poduka se organizira u grupama od 6-9 polaznika i održava se jednom tjedno po 2 školska sata. Cijeli program ima 8 stupnjeva uz posebno visoke stupnjeve (Gitarisimo Virtuoso). Na kraju pojedinog stupnja polaznici koji su redovito prisustvovali nastavi i savladali gradivo propisanog stupnja dobivaju diplomu i mogu prijeći u viši stupanj.

Osim praktičnog savladavanja vještina na instrumentu, program ima cilj i sustavnog glazbenog opismenjavanja polaznika. Rad na poznavanju teoretskih glazbenih disciplina ugrađen je u praktičnoj nastavi gitare. Sistem grupnog muziciranja, prije svega duo, primjenjuje se u nastavi gitare već na I stupnju u skladbama u kojima se obrađuje melodija i pranja, čime polaznici dolaze u doticaj s bitnošću same glazbe i neposrednog iskustva sviranja u grupi.

U Vatrinom kutku možete nas posjetiti u dva termina,

srijedom i četvrtkom
u 19,15h

http://www.gitarisimo.com/


Pitajte nas….


Podijeli: